Jak wymierać, to na bogato! – Dodo Zoologist Perfumes

Dodo to pierwszy (lub jeden z pierwszych) w historii gatunków całkowicie unicestwionych przez człowieka. Smaczne i zupełnie niepłochliwe ptaki zostały wybite i wyjedzone do nogi już w siedemnastym wieku – w ciągu stu lat od odkrycia i zasiedlenia Mauritiusa, będącego ich habitatem. Przez dekady dront dodo funkcjonował w powszechnej świadomości jako nieżywy symbol niszczycielskiego wpływu […]

Jak wymierać, to na bogato! – Dodo Zoologist Perfumes Czytaj więcej »